بنیاد مستضعفان|واحد‌های تابعه|هلدینگ‌ها|سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان

در شبکه های مجازی

شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان

شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان بعنوان بزرگترین مجموعه خدمات بندری ، دریایی ، هتلداری، سیاحتی و تفریحی و ریلی کشور با بهره مندی از نیروی انسانی متخصص، حرفه ای و کار آزموده مشغول به فعالیت می باشد.

شرکت سیاحتی و مرکز تفریحی پارسیان در هفت حوزه اصلی "هتلداری و رستوران" ، "سیاحتی و تورگردانی" و "فرهنگی، تفریحی و ورزشی"، "مدیریت خدمات بندری"،"حمل ونقل ریلی"، "توزیع و پخش و حمل ونقل جاده ای" و " حمل و نقل دریایی"  فعالیت می‌کند. این شرکت همچنین به منظور پشتیبانی حوزه‌های مذکور، نسبت به فعالیت در رشته‌فعالیتهای "آموزش، مشاوره و مطالعه" ، "زنجیره تأمین" ، " بازرگانی" و "خدمات مدیریت مهندسی" اقدام می‌نماید.

اخبار هلدینگ

آرشیو اخبار هلدینگ