در شبکه های مجازی

معرفی هلدینگ های وابسته به بنیاد مستضعفان

پارسیان

شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان بعنوان بزرگترین مجموعه خدمات بندری ، دریایی ، هتلداری، سیاحتی و تفریحی و ریلی کشور با بهره مندی از نیروی انسانی متخصص، حرفه ای و کار آزموده مشغول به فعالیت می باشد

اخبار مرتبط