در شبکه های مجازی

معرفی هلدینگ های وابسته به بنیاد مستضعفان

سازمان اموال و املاک

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان یکی از مهمترین زیر مجموعه های بنیاد مستضعفان است که مسوولیت مدیریت ، سرپرستی و بهره برداری از املاک تحت مالکیت بنیاد مستضعفان را برعهده دارد مهمترین رسالت این سازمان بر اساس راهبرد های ترسیمی کلان بنیاد مستضعفان :  مدیریت بهینه اموال و  املاک ، مولد سازی ، ایجاد ارزش افزوده برای املاک ،شناسایی و تثبیت مالکیت بنیاد مستضعفان بر املاک است 

این سازمان حدود24 اداره کل ، دفتر نمایندگی و سرپرستی در استان های مختلف کشور دارد .