آزاد راه تهران - شمال میزان پیشرفت پروژه : 100%
قطعه اول آزاد راه تهران - شمال که اسفند ماه ۹۸ به بهره برداری رسیده است ، از تقاطع بزرگراه آزادگان و بزرگراه شهید همت شروع و با عبور از مناطق کن، سولقان، امامزاده عقیل، تونل تالون و دره لانیز به سه‌راهی شهرستانک‌ می‌رسد، اجرای این قسمت که طول آن تقریباً ۳۲ کیلومتر بوده که دارای دو خط رفت و دو خط برگشت و در قسمتهای فراز یک خط کندرو به مسیر اضافه میگردد.حدود ۴۵ درصد از طول مسیر معادل ۱۵ کیلومتر را تونل ها تشکیل می‌دهند . این مسیر از تعداد مجموع ۳۹ رشته تونل به طول مجموع رفت و برگشت ۳۱.۵ کیلومتر تشکیل شده است. این آزادراه در اسفند
پایان یافته
اهداف طرح

 

اجرای ساخت قطعه اول آزادراه تهران-شمال از این جهت در اولویت بوده که باعث می‌شود قسمتی از راه فعلی که از طریق کرج می‌گذرد حذف شده و مسیر فعلی حدود 60 کیلومتر کوتاه‌تر گردد.

زمانبندی طرح
این پرژه به پایان رسیده و اکنون درحال بهره‌برداری است.
فعالیت های اجرایی

 خلاصه مشخصات فنی:

 

طول مسیر: حدود 32 کیلومتر.

دارای دو خط رفت و دو خط برگشت و در قسمتهای فراز یک خط کندرو به مسیر اضافه میگردد.

حداکثر شیب طولی مسیر : 6 درصد .

مجموع طول تونلهای مسیر : حدود 31.5 کیلومتر (در باند رفت و برگشت)

تعداد تونلها: 39 رشته

تونل های بلند: تونل های تالون بطول 4900 متر (که بصورت دوقلو و یک دستگاه تونل اکتشافی اجرا شده اند) و دارای 10 دستک دسترسی به تونل اکتشافی و تعداد 9 دستک ارتباطی بین دو تونل اصلی می باشد .

تعداد پلهای بزرگ (در مسیر رفت و برگشت) : 25 دستگاه

طول پلهای بزرگ (در مسیر رفت و برگشت) : 3137 متر طول ( بلندترین پل این منطقه، پل شماره 6 با طول عرشه حدود 320 متر و دارای سه دهانه 83*153*83 با ارتفاع حدود 80 متر از بستر رودخانه )

عبور 45% مسیر معادل 15 کیلومتر از تونل و پل

احداث 20 کیلومتر دیوار حائل در باند رفت و برگشت ( دیوارهای : وزنی، مسلح، پایل شیت، خاک مسلح فلزی و ژئوگرید و ...)

احداث 200 کیلومتر کانالهای تاسیسات و هدایت آبهای سطحی

اجرای عملیات بتن ریزی 2.6 میلیون متر مکعب

اجرای کابل کشی به طول 1700 کیلومتر در باند رفت و برگشت

اجرای 20 کیلومتر لوله آتش نشانی 

نصب 215 دستگاه تابلو برق

نصب 162 دستگاه جت فن و اکسیال فن جهت تهویه تونل های بلند منطقه

عملیات کوهبری، ترانشه برداری و خاکریزی : حدود 12 میلیون متر مکعب

مشخصات فنی تونل‌های بلند تالون

 

دو دستگاه تونل اصلی رفت و  برگشت و یک دستگاه تونل اکتشافی (پیشگام) ما بین.

طول‌تونلها : تونل شرقی 4895 متر و تونل غربی 4856 متر

عرض و ارتفاع مقطع تونل‌های اصلی : 12 متر و 9 متر

دستک‌های دسترسی بین تونل‌های اصلی ( Traffic Cross Heading )

دستک‌های تهویه و اضطراری بین تونل اکتشافی و تونل‌های اصلی ( Ventilation- Rescue Cross Heading )

29 رشته تونل های ارتباطی نفر رو و ماشین رو به طول 2 کیلومتر

 

ضرورت احداث تونل اکتشافی تالون

 

بلند بودن طول تونلهای تالون، سرباره زیاد آن و بالطبع عدم امکان انجام مطالعات ژئوتکنیک به روش گمانه زنی و ضرورتهای زیر ایجاب نمود احداث تونل اکتشافی مد نظر قرار گیرد:

نقش محوری تونل اکتشافی در تأمین اطلاعات و داده‌های ژئومکانیکی لازم برای طراحی تونل‌های اصلی

تسهیل در تهویه تونل‌های اصلی و نصب دستگاههای تهویه مورد نیاز دوران بهره برداری (با توجه به وجود دستک های تهویه بین تونلهای اصلی و تونل اکتشافی )

اهمیت ایجاد تونل اکتشافی به عنوان تونل اضطراری به هنگام وقوع حوادث احتمالی (با توجه به وجود دستک های تهویه و اضطراری بین تونلهای اصلی و تونل اکتشافی )

استفاده از تونل اکتشافی جهت افزایش جبهه های کاری حفاری تونل های اصلی

موقعیت جغرافیایی

 

از تقاطع بزرگراه آزادگان و بزرگراه شهید همت شروع و با عبور از مناطق کن،  سولقان،  امامزاده عقیل، تونل تالون و دره لانیز به سه‌راهی شهرستانک‌