در شبکه های مجازی

پایا سامان پارس

استان
تهران
شهر
تهران بزرگ
زمینه فعالیت
پیمانکاری عمرانی و زیربنایی
شماره تماس
آدرس سایت
شبکه های اجتماعی