بنیاد مستضعفان، نهادی است نشات گرفته از انقلاب اسلامی، غیرانتفاعی، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی، اداری و استخدامی و تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) اداره می شود.
 

ماموریت های بنیاد عبارتند از :

  • شناسایی، تثبیت، تقویم، حفظ و اداره بهینه سرمایه و دارایی ها
  • انجام فعالیت های تولیدی و خدماتی در داخل و خارج از کشور
  • اداره بهینه شرکت ها و واحد های تحت پوشش
  • انجام فعالیت های حمایتی و عام المنفعه و مشارکت در امور خیریه
  • حضور موثر در رفع استضعاف و نیز کمک به پیشرفت و عمران و آبادانی پایدار مناطق هدف در نقاط محروم
  • حفظ اشیاء، اسناد و مدارک تاریخی و بهره برداری از آنها در جهت رشد فرهنگی کشور
  • انجام تحقیقات و تولید دانش فنی و فناوری کاربردی در جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با همکاری مدیران و کارکنان توانمند و با انگیزه و روحیه خدمت جهادی، مأموریتهایی فوق در ذیل اسناد بالادستی و ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در جهت تامین منافع ذی نفعان با تکریم و اطلاع رسانی شایسته به انجام می رساند.