اهداف اصلی بنیاد مستضعفان

اهداف اصلی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی عبارتند از :

 

 

  1. کمک به رفع استضعاف و محرومیت مناطق محروم و افزایش توانمندی برای ارتقای سطح زندگی مادی، معنوی و فرهنگی مستضعفان
  2. رشد بازده کل اقتصادی گروه و بهینه نمودن سبد دارایی ها و سهام
  3. توسعه سرمایه انسانی و فناوری
  4. استفاده از ذخایر فرهنگی بنیاد برای عرضه محصولات فرهنگی تاریخی به جامعه