خدمات در سیستان و بلوچستان
 • ساخت بیمارستان
 • سیستان و بلوچستان
  • ساخت بیمارستان زنان و زایمان
   ساخت بیمارستان زنان و زایمان
   1
  • توزیع بسته غذایی
   توزیع بسته غذایی
   5000
  • تعداد تسهیلات اشتغال زایی در مناطق محروم و روستایی
   تعداد تسهیلات اشتغال زایی در مناطق محروم و روستایی
   1000
  • توزیع بسته های ارتقای تحصیلی (نفر)
   توزیع بسته های ارتقای تحصیلی (نفر)
   2200
  • مسکن محرومین (تعداد)
   مسکن محرومین (تعداد)
   10
  • توسعه و تکمیل مساجد
   توسعه و تکمیل مساجد
   2
  • توزیع بسته بهداشتی
   توزیع بسته بهداشتی
   5000
  • تامین مسکن خانواده‌های پرمعلول
   تامین مسکن خانواده‌های پرمعلول
   20
  • احداث و تجهیز مجموعه ورزشی (میلیون ریال)
   احداث و تجهیز مجموعه ورزشی (میلیون ریال)
   4
  • کارخانه فولاد کاوه
   کارخانه فولاد کاوه
   1
  • ساخت نیروگاه
   ساخت نیروگاه
   1