خدمات در آذربایجان شرقی
 • آذربایجان شرقی
  • تعداد تسهیلات اشتغال زایی در مناطق محروم و روستایی
   تعداد تسهیلات اشتغال زایی در مناطق محروم و روستایی
   48
  • تسهیلات خودرو مددجوبان تحت پوشش کمیته امداد
   تسهیلات خودرو مددجوبان تحت پوشش کمیته امداد
   27
  • مسکن محرومین (تعداد)
   مسکن محرومین (تعداد)
   10
  • مشارکت در بازسازی مناطق مسکونی آسیب دیده در حوادث غیر مترقبه(تن سیمان)
   مشارکت در بازسازی مناطق مسکونی آسیب دیده در حوادث غیر مترقبه(تن سیمان)
   5700
  • اسناد علوی اهدا شده
   اسناد علوی اهدا شده
   2941
  • نیروگاه برق
   نیروگاه برق
   1
  • شرکت صنایع غذایی
   شرکت صنایع غذایی
   1
  • شرکت کشاورزی و دامپروری
   شرکت کشاورزی و دامپروری
   1
  • املاک بنیاد
   املاک بنیاد
   10103