آرشیو ویدئوهای بنیاد مستضعفان

حمایت از مشاغل پر خطر و آسیب‌پذیر در دوران شیوع کرونا
اهدای ١٠٠ هزارمین سند از املاک غصب‌شده توسط خاندان پهلوی به مردم
تیزر / افتتاح واحد اول و دوم بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی خرم‌آباد
کمک معیشتی بنیاد مستضعفان به خانواده‌های ۳۸ هزار زندانی کشور
فیلم / جزئیاتی از ۵۳۶ میلیارد تومان کمک نقدی و پشتیبانى بنیاد مستضعفان برای حمایت از اقشار ضعیف و آسیب‌دیده از کرونا
فتاح نگاه یک
کمک کرونایی بنیاد مستضعفان به ۷۵۰ میلیارد تومان رسید
فتاح نگاه یک
فتاح نگاه یک
حمایت از مشاغل پر خطر و آسیب‌پذیر در دوران شیوع کرونا
اهدای ١٠٠ هزارمین سند از املاک غصب‌شده توسط خاندان پهلوی به مردم
تیزر / افتتاح واحد اول و دوم بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی خرم‌آباد
کمک معیشتی بنیاد مستضعفان به خانواده‌های ۳۸ هزار زندانی کشور
فیلم / جزئیاتی از ۵۳۶ میلیارد تومان کمک نقدی و پشتیبانى بنیاد مستضعفان برای حمایت از اقشار ضعیف و آسیب‌دیده از کرونا
فتاح نگاه یک
کمک کرونایی بنیاد مستضعفان به ۷۵۰ میلیارد تومان رسید
فتاح نگاه یک
فتاح نگاه یک